Partizan dve ne­de­lje bez Len­dej­la!

Sjaj­ni cen­tar je u 25. mi­nu­tu pri­li­kom pr­o­do­ra na­ga­zio na sto­pa­lo Da­li­bo­ra Ilića i po­vre­dio skoč­ni zglob

FOTO: KK Partizan NIS
Je­di­na lo­ša stvar ko­ja se do­go­di­la Par­ti­za­nu na su­per­li­ga­škoj pre­mi­je­ri je po­vre­da Džo­ka Len­dej­la. Sjaj­ni cen­tar je u 25. mi­nu­tu pri­li­kom pr­o­do­ra na­ga­zio na sto­pa­lo Da­li­bo­ra Ilića i po­vre­dio skoč­ni zglob.

Ta­kve dis­tor­zi­je zah­te­va­ju oko dve sed­mi­ce za opo­ra­vak, što i je­ste bi­la pr­va pr­og­no­za iz Hum­ske.